residential
 
Diesel Pro Force
  • лесен старт и по-тиха работа на двигателя (резултат от комплексното действие на продукта);
  • изключителна динамика и по-висока мощност (резултат от по-доброто изгаряне на ГВС);
  • чиста горивна система (съдържа миещ и антинагарен компонент, които почистват горивната система и я поддържат чиста);
  • намаляване на вредните емисии в отработените газове (съдържа се подобрител на горене, който подобрява процеса на изгаряне. Осигурява се по-пълно изгаряне на горивовъздушната смес. В резултат се намаляват емисиите от неизгорели въглеводороди, въглероден оксид. Намалява се димността.);

намаляване на емисиите от въглероден оксид (СО) до 50%

намаляване на димността до 70%

  • по-нисък разход на гориво до 7% (обикновено е 4-6%)(по-ниският разход на горивото е резултат от комплексното действие на продукта)

 

Без добавка С добавка Без добавка С добавка
без добавка с добавка без добавка с добавка
Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+